17 november 2020

Nieuws

Er stond in Maart/April een activiteit op de planning

door de corona kon dit helaas niet doorgaan.


ER is besloten door het bestuur om de leden tegemoet

te komen dit jaar GEEN contributie te innen.


Ook de Jaarvergadering van de ijsbaan gaat dit

jaar niet door. 

7 december 2019

29 november 2010

Internetsite live!

Deze winter heeft de ijsclub zijn eigen internetsite. Op deze site kun je allerlei informatie vinden over de ijsbaan, de activiteiten en natuurlijk hele leuke foto's.

Veel plezier met de internetsite.