25 november 2018

Op maandag 10 december 2018 om 20.00 uur is er een jaarvergadering
in het club gebouw.

Agenda 

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Jaarverslag secretaresse
Jaarverslag penningmeester
Pauze
Kascontrole Kascommissie
Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Oege de Jong
                                Aftredend en niet herkiesbaar Bauke Folkertsma
Nieuwe Kandidaten Jeen Pool
                                 Bonne Zwaga
Rondvraag
Sluiting

Op 24 november j.l. hield de ijsclub weer een bliksem loterij.
Dit werd weer een groot succes mede door onze vele vrijwilligers.
Daarvoor onze hartelijke dank.
Om 16.30 werd de trekking van de loten door Sinterklaas en zijn 
zwarte pieten gedaan in het dorpshuis.
1e Prijs ging naar Hegedijk 3
2e Prijs                 'T Hou 20A
3e Prijs                 De Wyngaerden 13
4e Prijs                 De Opslach 25
5e Prijs                 De Klamp ??
6e Prijs                 Hegedijk 122
7e Prijs                 Paradys 1
8e Prijs                 Hegedijk 60
9e Prijs                 't Skeane ein 6
10e Prijs               Hegedijk 88  Onze ijsbaan is de afgelopen week (47) weer onder water gezet.
Nu maar hopen op een strenge winter dat we weer kunnen schaatsen.

18 december 2011

NieuwsWij als bestuur van de ijsbaan Langezwaag zijn dringend op zoek naar
 vrijwilegers  zowel dames als heren die ons willen helpen met allerlei
 zaken rondom de ijsbaan zoals;
- sneeuwvegen van de baan
- helpen in het clubgebouw
- bestuurszaken b.v. hardrijderijen, onderhoud ijsbaan enz.
 

29 november 2010

Internetsite live!

Deze winter heeft de ijsclub zijn eigen internetsite. Op deze site kun je allerlei informatie vinden over de ijsbaan, de activiteiten en natuurlijk hele leuke foto's.

Veel plezier met de internetsite.