25 november 2018

Op maandag 10 december 2018 om 20.00 uur is er een jaarvergadering
in het club gebouw.

Agenda 

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Jaarverslag secretaresse
Jaarverslag penningmeester
Pauze
Kascontrole Kascommissie
Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Oege de Jong
                                Aftredend en niet herkiesbaar Bauke Folkertsma
Nieuwe Kandidaten Jeen Pool
                                 Bonne Zwaga
Rondvraag
Sluiting

Geen opmerkingen:

Een reactie posten