17 november 2020

Nieuws

Er stond in Maart/April een activiteit op de planning

door de corona kon dit helaas niet doorgaan.


ER is besloten door het bestuur om de leden tegemoet

te komen dit jaar GEEN contributie te innen.


Ook de Jaarvergadering van de ijsbaan gaat dit

jaar niet door. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten